Τελευταία η Ελλάδα στις ψηφιακές λύσεις Υγείας

Τελευταία η Ελλάδα στις ψηφιακές λύσεις Υγείας

Διεθνώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια ψηφιακή επανάσταση στον τομέα της υγείας και πολλοί μιλούν για την λεγόμενη «ψηφιακή υγεία».

Ο όρος δεν αναφέρεται στις τεχνολογίες, αλλά σε νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων στην περίθαλψη, στην δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους ασθενείς. Στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι ασθενείς δεν είναι παθητικοί λήπτες θεραπείας, αλλά διαθέτουν καλύτερη πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου και ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε νέα εργαλεία μέσα από «έξυπνες συσκευές».

Η χρήση ψηφιακών συσκευών που σχετίζονται με την παρακολούθηση της υγείας, κατά κάποιο τρόπο, (ψηφιακά ρολόγια, αισθητήρες, συσκευές που συνδέονται με έξυπνα τηλέφωνα smartphones, ιατρικά μηχανήματα κ.τ.λ.). Σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Οι προμηθευτές και οι διαχειριστές υπηρεσιών υγείας χρειάζεται να αναπτύξουν στρατηγικές που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν μοντέλα περίθαλψης που ενώ βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τον ασθενή, η παροχή τους έχει μικρότερο κόστος.

Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., παρόλο που έχουν υπάρξει τέσσερα μεγάλα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ε.Ε. με στόχο την εισαγωγή της πληροφορικής στο ΕΣΥ. Το τελικό όφελος για το Ε.Σ.Υ. υπήρξε πενιχρό. Το Ε.Σ.Υ. παραμένει χωρίς ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Πρόβλημα παραμένει η διασύνδεση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων. Σημαντικά υπολείπεται σε ό,τι αφορά την χρήση προηγμένων συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών, ιατρικών εικόνων (PACS-RIS).

Δεν υπάρχει διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος για τις διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων με τα αντίστοιχα συστήματα των εργαστηρίων (ακτινολογικό, μικροβιολογικό κ.τ.λ). Εξαίρεση αποτελεί το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων, το οποίο λειτουργεί καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Παρόλο αυτό, δηλαδή η ενοποίηση και η σύνδεση όλων των εθνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης μέσω μιας πλήρως ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνταγογράφησης ξεκινώντας με την συνταγή φαρμάκων έως και την εκκαθάριση των συναλλαγών όλων των εθνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, των ιατρικών επισκέψεων και την ηλεκτρονική έκδοση παραπεμπτικών, δεν αξιοποίησε τα δεδομένα που συλλέγονται για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, που αφορούν την εξοικονόμηση πόρων και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 

Μάριος Τσέρτος, Οδοντίατρος
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ (Α.Φ. 200)

Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2017

Καλούνται οι Ιατροί της Αθήνας, οι Ιατροί του Ελληνισμού να δηλώσουν συμμετοχή στο ψηφοδέλτιό μας.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6974 113 098 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/teleutaia-h-ellada-stis-pshfiakes-luseis-ugeias#ixzz4i4zX2Po7

Comments Off on Τελευταία η Ελλάδα στις ψηφιακές λύσεις Υγείας

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Comments are closed.