Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμπαίζει ακόμα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες!

Αναφερόμαστε στην ερώτηση 385/14-10-2016: «Απαράδεκτος αποκλεισμός νέων με Αναπηρία από Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας» την οποία είχε καταθέσει η Συναγωνίστρια βουλευτής Β’ Αθηνών Ελένη Ζαρούλια.

Η εν λόγω αφορούσε στην καταγγελία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σχετικά με τον αποκλεισμό των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από δύο Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του Ο.Α.Ε.Δ. Ο αποκλεισμός αυτός υλοποιήθηκε καθώς η πρόβλεψη περί υποχρεωτικών τοποθετήσεων ή αλλιώς σύστημα ποσόστωσης στην απασχόληση, που θεσπίστηκε με τον ν.2643/1998, στις διατάξεις του οποίου υπάγονται και τα άτομα με αναπηρία, χρησιμοποιήθηκε κατά απαράδεκτο τρόπο ως κριτήριο αποκλεισμού της εν λόγω κοινωνικής ομάδας.

Ερωτήθηκε το αρμόδιο Υπουργείο εάν προτίθεται να ακροασθεί την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η οποία όλο και κάποιο λόγο θα είχε εν προκειμένω για να διαμαρτύρεται, με σκοπό να βρεθούν λύσεις τόσο στο προκείμενο όσο και στα συνολικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Δεν δόθηκε απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Αναφορικά με την Ερώτηση, διευκρινίστηκε πως τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., είναι ωφελούμενοι των προγραμμάτων και δεν αποκλείονται από αυτά, εφόσον πληρούν και τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων. Σχετικά με την παράγραφο 5.2 των οικείων Δημόσιων Προσκλήσεων (8/2016 και 9/2016) που ορίζει ότι στα πλαίσια των προγραμμάτων δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98, ανέφερε το αρμόδιο Υπουργείο πως αφορά στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν αναγκαστικά λόγω του νόμου άτομα με αναπηρίες και όχι απλά σε άτομα που έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες μοριοδότησης στο πλαίσιο του Νόμου.

Ακόμη, το αρμόδιο Υπουργείο απάντησε πως στον Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργούν Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, όπου οι δικαιούχοι των προγραμμάτων των ισχυουσών Κ.Υ.Α. λαμβάνουν από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού μια σειρά από συνοδευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Εφόσον, όπως διατείνεται το αρμόδιο Υπουργείο, ισχύουν όλα αυτά τα ωραία και όμορφα τα οποία αναφέρει στην απάντησή του, τότε για ποιόν λόγο προέβη σε διαμαρτυρία η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για τα εν λόγω δύο Προγράμματα; Ποιος θα πρέπει να γίνει πιστευτός από τον ελληνικό λαό;

Εύκολη η απάντηση εάν κριθεί καθείς από τα έργα του σε συνάρτηση με τις εξαγγελίες, τα λόγια και τις υποσχέσεις του.

Advertisements

Comments Off on Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμπαίζει ακόμα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες!

Filed under ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Comments are closed.