Category Archives: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πορεία αναζήτησης των Εθνικών Ιδεών

Πορεία αναζήτησης των Εθνικών Ιδεών

Μέρος Ζ’

«Ό,τι κατασκευάζουμε εμείς στηρίζεται εις τις βάσεις που έθεσαν οι Αρχαίοι Έλληνες και πολλάκις οφείλουμε σε αυτούς τον πρώτον όροφον του οικοδομήματος, ενίοτε όμως και ολόκληρον την πτέρυγα αυτού»

Ιππόλυτος Ταιν

Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Gustave Le Bon – «Η Ψυχολογία των Μαζών»

Gustave Le Bon - «Η Ψυχολογία των Μαζών»

Α’ Μέρος

Ο σπουδαίος ψυχολόγος και εθνολόγος Γουσταύος Λε Μπον, ερμηνεύοντας τον αντίκτυπο των δριμύτατων κοινωνικοπολιτικών μεταβολών στη Γαλλία του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και εκφράζοντας τις έντονες ανησυχίες του για την παρακμή της Γαλλικής κοινωνίας και γενικότερα των κοινωνιών ανά τον κόσμο, θεμελιώνει την θεωρία του σχετικά με την επίδραση της μάζας στην ψυχολογία του ατόμου, θέτοντας με αυτό τον τρόπο τις βάσεις για την επιστήμη της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Continue reading

Leave a comment

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πορεία αναζήτησης των εθνικών ιδεών

Πορεία αναζήτησης των εθνικών ιδεών

Μέρος Στ’

«Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε»

 Ίων Δραγούμης,
«Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα»

Αναδιφούντες με μια φευγαλέα ελαχίστη επισκόπηση την θεώρηση του Ίωνος Δραγούμη, (του οποίου ο θάνατός του πραγματικά «στοίχειωσε» τον Μεσοπόλεμο της παρακμής), εντοπίζουμε τα αδρότερα στοιχεία της κοσμοθεάσεώς του που τόσο έλειψαν από την κυοφορία του νέου Εθνικού Οράματος μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Η δόλια και άνανδρη δολοφονία του εστέρησε το Έθνος από τον μεγάλο αυτόν άνδρα «της σκέψης και της δράσης», στα κρίσιμα χρόνια της αναγκαίας πνευματικής αναγεννήσεως, όταν ελάμβανε χώρα μια πανευρωπαϊκή, τεραστία ιδεολογικοπολιτική κοσμογονική ζύμωση. Ο βαθύτατα «Παραδοσιακός» και ταυτοχρόνως ρηξικέλευθα πραγματικός «εκσυγχρονιστής», με τις αριστοκρατικές πεποιθήσεις, ένθερμος δημοτικιστής και απολύτως αντισυμβατικός, ήταν συνάμα ένας πρώιμος «Ευρωσκεπτικιστής» (αυτός καθιέρωσε τον απαξιωτικό – σκωπτικό όρο «Φραγκολεβαντίνος»), αμετακίνητος ιδεαλιστής και διάπυρος Ελληνολάτρης. Continue reading

Leave a comment

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ο Φρειδερίκος Νίτσε για τους Έλληνες…

Ο Φρειδερίκος Νίτσε για τους Έλληνες…

«Μ’ έναν μεγάλο λαό, μεγαλοφυή, συμβαίνει ό,τι και με τον άνθρωπο τον μεγαλοφυή. Και οι παραμικρότερες εκδηλώσεις της ζωής, έχουν το σημάδι της μεγαλοφυΐας… Continue reading

1 Comment

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πορεία αναζήτησης των εθνικών ιδεών

Πορεία αναζήτησης των εθνικών ιδεών

Μέρος Ε’

Κατά την πρώτη δεκαετία τον Μεσοπολέμου, οι εκτεταμένες αναζητήσεις, οι βαθείς προβληματισμοί και οι εμπαθείς διαμάχες γύρω από την έννοιαν «Έθνος» και περί τα κοινωνικοπολιτικά της παραφερνάλια δεν απετέλεσαν κάποιο καινοφανές δρώμενο για την Πατρίδα μας. Οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις που αφορούσαν στους όρους και στο περιεχόμενο του Εθνικού Οράματος, στα συστατικά και στις πρόσφορες μεθόδους υλοποιήσεώς του, είχαν ήδη αρχίσει από τα τέλη του 19ου αιώνος, με αφορμή τα ποικίλα διαδοχικά πλήγματα τα οποία  είχεν υποστεί έως τότε η ιδεολογία και η πρακτική του ανικανοποίητου και ολοθέρμου ελληνικού αλυτρωτισμού. Continue reading

Leave a comment

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού

Η λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού είναι, συν τοις άλλοις, ένα διεστραμμένο παιδί των αντιφυσικών θεωριών του Γουόλτερ Λίπμαν (1889-1974), ο οποίος υποστήριξε ότι οι μάζες (ο παλιός λαός) είναι απαθείς, ατομικοποιημένες και ετερογενοποιημένες. Continue reading

Leave a comment

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πορεία αναζήτησης των Εθνικών Ιδεών

Πορεία αναζήτησης των Εθνικών Ιδεών

Μέρος Γ’

 «Η Σμύρνη ολοκαυτώθη, ο ελληνισμός της εσφάγη. Αι γυναίκες της, αι παρθένοι εγένοντο θύματα αιματηρής ασελγείας. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος εκρεουργήθη αγρίως. Ίσως την στιγμήν αυτήν, δεν υπάρχει πλέον τίποτα, σε όλη την μικρασιατικήν παραλίαν, που να ενθυμίζει Ελλάδα και Ελληνισμόν. Το όνειρο έσβησε. Και ίχνη Χριστιανισμού  δεν υπάρχουν πλέον καθ’ όλην την Ανατολήν».

Εφημερίς  «Ελεύθερον  Βήμα»,  12 Σεπτεμβρίου 1922  

Πραγματοποιούμε μιαν αυτογνωσιακή και εκπαιδευτική επισκόπηση, ιχνηλατούντες την τροχιά των Εθνικών Ιδεών στην περίοδο του Μεσοπολέμου, η οποία για το Έθνος μας αρχίζει με την λήξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας και την Μικρασιατική Καταστροφή. Continue reading

Comments Off on Πορεία αναζήτησης των Εθνικών Ιδεών

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας σε λίγες γραμμές του καθηγητή Κονδύλη

Η ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας σε λίγες γραμμές του καθηγητή Κονδύλη

Τα κόμματα – ως οργανισμοί με τα δικά τους αυτοτελή συμφέροντα και με πρωταρχικός τους μέλημα την κατάληψη του κράτους και το μοίρασμα των ανώτερων κρατικών θέσεων στα μάλλον ανυπόμονα στελέχη τους – υποχρεώθηκαν να συναγωνίζονται το ένα το άλλο στην υιοθέτηση και στην προάσπιση των οποιωνδήποτε αιτημάτων απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχονταν. Στις συνθήκες της διαμορφούμενης εγχώριας (εξαμβλωματικής) μαζικής δημοκρατίας δεν αρκούσε πια ο διορισμός των «ημετέρων», των οποίων η ανέχεια τους έκανε να αισθάνονται ευγνωμοσύνη για την εύνοια· εκτός από τον διορισμό, εκτός από τη δανειοδότηση, εκτός από τη μεσολάβηση, το πελατειακό παιγνίδι έπρεπε τώρα να παιχθεί σε επίπεδο όχι μόνο «κλάδων», αλλά και «μαζών», στο επίπεδο ψευδοϊδεολογικής δημαγωγίας με την αρωγή των νεοφανών μέσων μαζικής ενημέρωσης· ο λαϊκισμός, ο οποίος ενδημεί σε κάθε σύγχρονη μαζική δημοκρατία, συγχωνεύτηκε με τα πατροπαράδοτα κοινωνικά και ψυχολογικά γνωρίσματα του επιχώριου πελατειακού Continue reading

Comments Off on Η ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας σε λίγες γραμμές του καθηγητή Κονδύλη

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κοσμοθεωρήσεις, πάλη των ιδεών, πολιτικές πρακτικές και κοινωνικά ρεύματα

Μέρος  5

Ο φεμινισμός είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό κίνημα το οποίον αρχίζει περί  τα μέσα του 19ου  αιώνος και συνεχίζεται μέχρις τις ημέρες μας. Επίσης ο φεμινισμός είναι ένα ευρύ, σύνθετο και πλούσιο πεδίο θεωρητικής μελέτης και κοινωνικής ερεύνης. Οι δυο αυτές διαστάσεις του φεμινισμού – η «κινηματική» και η επιστημονική – αναπτύσσονται παραλλήλως και ανατροφοδοτούνται. Continue reading

Comments Off on Κοσμοθεωρήσεις, πάλη των ιδεών, πολιτικές πρακτικές και κοινωνικά ρεύματα

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Μολώχ – Ποίημα του Κωστή Παλαμά

Μολώχ - Ποίημα του Κωστή Παλαμά

Τῶν Ἑλλήνων τὴν πατρίδα
βάρβαροι τὴν ἀτιμάζουν!
Ὅπου ἀνθοπετοῦσαν οἱ Ἔρωτες
παραδέρνει ἡ νυχτερίδα.
Continue reading

Comments Off on Μολώχ – Ποίημα του Κωστή Παλαμά

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ